Dr n. med. Piotr Pelczar:

  • rozpoczął studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, skończył medycynę i odbył staż w Brown University w Bostonie – na jednej z najlepszych uczelni medycznych na świecie, zrobił studia ekonomiczne MBA w Toronto
  • pracował w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
  • bardzo dużo podróżował, odwiedzając ponad 100 krajów
  • od lat fascynat fitoterapii – uznając wartość leków roślinnych, już w latach 80-tych zajmował się sprowadzaniem i rejestrowaniem ich w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce
  • po powrocie do Polski aż do dziś, przez ponad 30 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – wykładowcą akademickim na wydziale lekarskim kształcenia podyplomowego, wydziale nauk o zdrowiu i na wydziale fizjoterapii
  • poza przedmiotami medycznymi, np. na kierunku chirurgia, wykłada przedmioty z zakresu prawa medycznego, ochrony własności intelektualnej, a także marketing medyczny i oczywiście zgodne z jego największym hobby – nowoczesne techniki medyczne, w tym nanotechnologię
  • jest czynnym lekarzem – chirurgiem – pracował na wydziale chirurgii naczyniowej i transplantologii w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – specjalista chirurgii przewodu pokarmowego, konsultuje najtrudniejsze przypadki
  • od lat fascynuje się nowoczesnymi technologiami – operował, m.in. z pomocą słynnego robota DaVinci
  • udziela się charytatywnie – jest współzałożycielem i prezydentem ROTARY CLUB we Wrocławiu
  • interesuje się profilaktyką zdrowia i czynnie ją propaguje
Szczegóły