Dr n. med. Wojciech P. Olszewski jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista patomorfolog. Adiunkt w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii- Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są zagadnienia związane z diagnostyką patomorfologiczną nowotworów piersi oraz oznaczaniem czynników prognostycznych i predykcyjnych w nowotworach złośliwych (w szczególności w raku piersi). Tego ostatniego zagadnienia dotyczył jego przewód doktorski przeprowadzony w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bierze czynny udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach i kursach poświęconych diagnostyce i leczeniu nowotworów, zarówno na forum krajowym i zagranicznym. Jest autorem, współautorem i tłumaczem podręczników oraz artykułów poświęconych diagnostyce patomorfologicznej nowotworów.

Szczegóły