Dr hab. n. med. Łukasz Szylberg ukończył Wydział Lekarski w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie zdobywał kwalifikacje i kompetencje na stażu w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, po czym rozpoczął rezydenturę w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. W międzyczasie pracował w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, na stanowisku adiunkta. Po uzyskaniu specjalizacji w zakresie patomorfologii rozpoczął pracę jako specjalista patomorfolog w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinką SP ZOZ w Bydgoszczy oraz Zakładzie Patologii Nowotworów WCO w Poznaniu. W grudniu 2013 uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. W latach 2010 – 2019 autor i wykonawca 4 grantów naukowych. Od 2015 roku administrator edukacyjnego serwisu internetowego hspatlas.com. Vice-przewodniczący, a następnie przewodniczący Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Patologów od 2016 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny uzyskał w czerwcu 2019 roku.

 

Szczegóły