Dr Artur Bartczak ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, następnie rozpoczął specjalizację w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie pod kierownictwem dr n. med. Krzysztofa Bardadina i dr. hab. n. med. Konrada Ptaszyńskiego. Działalność tą łączył z pracą dydaktyczną na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji, rozdziałów w podręcznikach. Od 2015 roku redaguje Translational Research in Anatomy, Elservier B. V. Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m. in. Polskiego Towarzystwa Patologów, European Society of Pathology i United States and Canadian Academy of Pathology. Cyklicznie był organizatorem i gospodarzem wielu konferencji naukowych, m.in. Polish Pathology Days.

Obecnie jest Kierownikiem Zakładu Patomorfologii Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, gdzie prowadzi działalność diagnostyczną, naukową i dydaktyczną.

Szczegóły